Uutiset

21.4.2017Taloushallintoalan tradenomit ry:n uusi hallitusLue lisää »19.4.2017Talousluvut ymmärrettävästi yritysjohdolle 18.5.2017Lue lisää »11.1.2017Webinaari: Kiirekaudet kuriin 2.2. klo 17.00Lue lisää »

Yhteystiedot

Tradenomiliitto TRAL ry
maija.lindeman@tral.fi
Asiamies
etunimi.sukunimi@tral.fi
Gsm +358 (0) 50 308 9419

Uramahdollisuudet

Tradenomit työskentelevät taloushallintoalalla pääasiassa kirjanpitäjinä, palkanlaskijoina tai tilintarkastajina. Muita tyypillisiä tehtäviä ovat mm. vaativat sihteeri- ja assistenttitehtävät, taloushallinnon yleistehtävät ja järjestelmäsuunnitteluun liittyvät tehtävät. Vaikka tradenomeista yli 50 % työskentelee alalla vielä toimihenkilötehtävissä, on asiantuntijatehtävissä työskentelevien tradenomien osuus kasvussa. Rutiinitöiden vähentyessä ja alan siirtyminen yhä enemmän johdon laskentatoimen kehittämiseen, avautuu uusia ura- ja kehittymismahdollisuuksia myös tradenomeille.

Tradenomien toimiasemat tilitoimistoalalla

Tyypillisten tehtävien kuvaus taloushallintoalalla: 

Kirjanpitäjä:

Kirjanpitäjä vastaa yrityksen tai julkishallinnon organisaation kuten viraston kirjanpidosta, laskutuksesta ja reskontrien hoidosta. Tilitoimistossa työskentelevä kirjanpitäjä hoitaa asiakasyrityksen taloushallinnon kokonaisuuden tai sen osan, esimerkiksi kirjanpidon, tilinpäätöksen, verotuksen, budjetoinnin, palkanlaskennan ja kannattavuusseurannan. Yrityksen kannattavuuden seuranta ja ennakointi on yksi tärkeimmistä kirjanpitäjän työtehtävistä. Talouden suunnittelussa kirjanpitäjä osallistuu yrityksen budjetin laadintaan, tuottaa hinnoittelupäätöksiin tarvittavia laskelmia sekä tuottaa budjetin seurantaraportteja.

Palkanlaskija:

Palkanlaskija vastaa palkkojen maksusta ajallaan ja oikein. Hän hoitaa lisäksi palkkoihin liittyvän tilastoinnin ja viranomaisten vaatimat tilitykset kuukausittain tai vuosittain. Työtehtäviin kuuluu työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkanlaskentaa, tilitysten tekoa, palkkahallintoon liittyvien asiakirjojen kirjoittamista ja tilastojen tekoa.


Tilintarkastaja

Tilintarkastaja on tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallintoasioiden asiantuntija. Hän tekee tilintarkastuksen sekä neuvoo yritysjohtoa siihen liittyvissä asioissa. Tilintarkastaja antaa lausuntoja ja tekee selvityksiä. Hän selvittää asiakkaalleen, mikä asioidenhoidossa on virheellistä ja miten virheet voidaan korjata. Päätökset tekee yritys tai yhteisö itse. Tilintarkastaja voi neuvoa myös muissa yrityksen taloushallinnon asioissa kuten verotukseen, budjetointiin, palkanlaskentaan ja kannattavuusseurantaan liittyvissä asioissa.

Suomessa tilintarkastusta hoitavat kauppakamarin ja keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat. Keskuskauppakamari on vahvistanut myös säännöt, joita tilintarkastajien on noudatettava. Lainsäädännössä on suhteellisen tiukat säädökset siitä, kuka voi ja miten tilintarkastustoimintaa hoitaa.

Sivun lähteet: TRAL, TE-palvelut (ammattinetti)