Uutiset

21.4.2017Taloushallintoalan tradenomit ry:n uusi hallitusLue lisää »19.4.2017Talousluvut ymmärrettävästi yritysjohdolle 18.5.2017Lue lisää »11.1.2017Webinaari: Kiirekaudet kuriin 2.2. klo 17.00Lue lisää »

Yhteystiedot

Tradenomiliitto TRAL ry
maija.lindeman@tral.fi
Asiamies
etunimi.sukunimi@tral.fi
Gsm +358 (0) 50 308 9419

Jatkokoulutus

HT- ja KHT-tutkinnot

Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistui 1.1.2016. Uuden tutkintojärjestelmän mukaiset tutkinnot järjestettiin viimeksi syksyllä 2016. Tutkintojen aikatauluja voi seurata PRH:n sivuilta.

Keskeiset muutokset nykyisiin tutkintoihin:

 • HT-tutkinto on jatkossa tilintarkastusalan perustutkinto. HT-opintovaatimukset vastaavat nykyisiä HTM-opintovaatimuksia. Tilintarkastajaksi haluavan tulee hankkia HT-pätevyys voidakseen toimia tilintarkastajana.
 • HT-tutkintoon vaaditusta kolmen vuoden käytännön tilintarkastuskokemuksesta voi tutkintoon osallistumishetkellä puuttua enintään yksi vuosi. HT-tilintarkastajaksi hyväksytään kuitenkin vasta, kun kolmen vuoden kokemus täyttyy.
 • HT-tutkinnon suorittanut henkilö voi erikoistua:
  • yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tilintarkastukseen suorittamalla KHT-erikoistumistutkinnon ja/tai
  • julkishallinnon ja -talouden tilintarkastukseen suorittamalla JHT-erikoistumistutkinnon.
  • KHT-tutkintoon hakevilta ei vaadita lisäopintoja. JHT-hakijoilla on lisäksi julkishallinnon opintovaatimus tai työkokemusvaatimus. KHT- ja JHT-hakijoilta vaaditaan edelleen ylempi korkeakoulututkinto
Lähde:www.prh.fi

Kauppatieteiden maisteriohjelmat

 • Hakukelpoisuus: Alempi korkeakoulututkinto (mahdolliset siltaopinnot) 
 • Laajuus 120 opintopistettä 
 • Esimerkkejä taloushallintoon liittyvistä maisteriohjelmista 
  • Talousoikeuden maisteriohjelma (Vaasan yo) 
  • Laskentatoimen ja tilintarkastuksen mo (Vaasan yo) 
  • Tilintarkastuksen mo (Itä-Suomen yliopisto) 
  • Tilintarkastuksen ja arvioinnin mo (Tampereen yliopisto) 
  • Laskentatoimen mo (Lappeenrannan teknillinen yo, Oulun yo, Aalto yo) 
  • Finance and accounting (Hanken) 
  • Erillishaut maisteriohjelmiin, tarkista hakuajat opintopolku.fi

KLT-tutkinto
KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto. KLT-tutkinnon voi suorittaa henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. Lisätietoja KLT-tutkinnosta: www.taloushallintoliitto.fi/KLT

Erikoistumisopinnot:

Osa ammattikorkeakouluista tarjoaa erilaisia erikoistumisopintoja taloushallinnon ammattilaisille. Opintojen laajuus vaihtelee 30-60 opintopisteen välillä. Opinnot eivät johda tutkintoon ja ne ovat maksullisia. Erikoistumisopinnot voivat olla esim. johdon laskentatoimen- tai tilintarkastajan erikoistumisopintoja, mutta opintokokonaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Myös avoin yliopisto tarjoaa vaihtoehtoja erikoistumisopinnoille.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto:

Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Tutkinnon keskeinen osa on ammatillinen opinnäytetyö (30 op), joka toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ylempi amk-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin ylempi korkeakoulututkinto.